Tamilnadu GYM Owners And Trainers Welfare Association

+91 8610592723 / 9444544644 / 8667472795

9.4.2023 அன்று NPC Mr.தமிழ்நாடு அளவிலான ஆணழகன் போட்டி

 

9.4.2023 அன்று NPC Mr.தமிழ்நாடு அளவிலான ஆணழகன் போட்டி நடைபெற்றது. தமிழ்நாடு ஜிம் உரிமையாளர்கள் மற்றும் பயிற்சியாளர்கள் நலச்சங்கத்தின் மாநில நிர்வாகிகள் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டு ஆணழகர்களை வாழ்த்தி பரிசுகளை வழங்கினார்

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top